OBECNÉ INFORMACE
S odkazem na obecně závazné právními předpisy, zejména pak na Občanský zákoník (zákon číslo 40/1964 Sb.) a Obchodní zákoník (zákon číslo 513/1991 Sb.) a ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost zakoupené produkty reklamovat.

I. PORUŠENÍ OBALU PŘI PŘEPRAVĚ
Přepravce ručí za zásilku do okamžiku předání konečnému zákazníkovi. Při převzetí si zásilku prohlédněte a v případě viditelného poškození či dokonce chybějící části zboží zásilku nepřebírejte a učiňte o tomto zápis. Jakmile nám dopravce zásilku vrátí, okamžitě Vám vyexpedujeme nové zboží.

II. PORUŠENÍ ZBOŽÍ PŘI PŘEPRAVĚ
Pokud poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky nebylo při jejím převzetí zjevné, oznamte nám tuto později zjištěnou skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Zboží poškozené přepravou Vám bude neprodleně nahrazeno novým, ihned po jeho doručení zpět. Doručení zpět a nové zaslání hradíme my (prodávající).

III. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – VRÁCENÍ CELÉ ZÁSILKY
Bez udání důvodu nám můžete vrátit celou objednávku do 14 dnů od data převzetí. Vracejte zboží pouze s nepoškozeným originálním obalem, kompletní a nepoužité. Přiložte daňový doklad a bezpečným způsobem zašlete na naší adresu. Doručení zboží zpět na naší adresu hradíte Vy (zákazník). Protokol o vypořádání reklamace, daňový doklad a Vámi uhrazená částka za zboží Vám bude zaslána na Váš bankovní účet nejpozději do 14 dnů od přijetí reklamace.

IV. ČÁSTEČNÉ VRÁCENÍ ZÁSILKY
Bez udání důvodu nám můžete vrátit část objednávky do 14 dnů. Vracejte zboží pouze s nepoškozeným originálním obalem, kompletní a nepoužité. Přiložte daňový doklad a bezpečným způsobem zašlete na naší adresu. Doručení zboží zpět na naší adresu hradíte Vy (zákazník). Protokol o vypořádání reklamace, daňový doklad a uhrazená částka za zboží Vám bude zaslána na Váš bankovní účet nejpozději do 14 dnů od přijetí reklamace.

V. REKLAMACE V ZÁRUČNÍ DOBĚ
Domníváte-li se, že zboží námi dodané vykazuje vady a je v záruční lhůtě, uplatněte přímo u nás své právo na reklamaci. Zboží nám doručte zpět na naší adresu společně s daňovým dokladem. K závadě se vyjádříme v zákonné lhůtě do 30 dnů. Protokol o vypořádání reklamace, daňový doklad a celá uhrazená částka Vám bude zaslána na Váš bankovní účet nejpozději do 14 dnů od přijetí reklamace.

VI. REKLAMACE - PODMÍNKY
Reklamace musí mít písemnou podobu. V tomto smyslu je e-mail považován za písemnou podobu. Reklamace musí být uplatněna ve lhůtě 2 dnů v případě poškození zboží při přepravě, ve lhůtě do 14 dnů při chybějící části zásilky a ve lhůtě do 2 let v ostatních případech.

Písemný kontakt:

Suchdolské nám. 1249/8, Praha 6 – Suchdol

nebo na

E-mail : office@techkraft.cz

Reklamace musí obsahovat:

  1. přesnou identifikaci zákazníka
  2. číslo Vašeho bankovního účtu
  3. číslo objednávky (je-li známo)
  4. důvod reklamace, popis závady
  5. daňový doklad.

VII. VYŘÍZENÍ REKLAMACE
Reklamace bude vyřizována až po obdržení všech dokladů, veškerého reklamovaného zboží vč.částí a původních daňových dokladů. Doporučujeme udělat si kopie dokladů pro případ ztráty, např. při přepravě.
Doručení zboží na naší adresu hradí zákazník. V případě oprávněné reklamace zboží je Vám částka za doručení uhrazena v plné výši, nejvýše však do výše obvyklých přepravních nákladů.

V případě vrácení poškozeného, nefunkčního zboží, toto nahrazujeme zbožím novým, nedohodnou-li se strany jinak.

RECYKLACE
Znehodnocené či již nevyužité zboží zakoupené u nás můžete kdykoli ZDARMA vrátit za účelem ekologické likvidace. Ekologicky likvidujeme také veškeré elektronické přístroje ze sortimentu našeho obchodu. Dopravu na naší adresu hradíte Vy (zákazník).